O'Radyo PROGRAM ÖNERİ FORMU AÇIKLAMALARI

PROGRAMIN ADI :
Programın adı duyulduğunda akılda kalan ve program içeriğine uygun olmalıdır. Programın adı duyulduğunda hedef kitlesini yakalaması önemli olmaktadır. Örneğin “Günaydın Türkiye”, “Müzik Ekspresi” , "Gençler Tartışıyor" ancak program içeriği ile uygun olmayan ama akılda kalıcı farklı isimler de program adı olarak verilebilir. Son dönemin popüler yayınlarında bu şekilde radyo programlarına da isimler verilmektedir.

PROGRAMI ÖNERENİN ADI SOYADI: O'Radyo öneri formunu dolduran ve programın yapımcısı olarak belirlenecek kişi ya da kişileri belirtilecektir.

PROGRAMIN TÜRÜ :
(Müzik -Eğlence Kültür-Sanat / Haber / Drama / Spor / Belgesel / Yarışma)

PROGRAMIN YAYIN GÜNÜ VE SAATİ Yapmayı önerdiğiniz programın hangi günlerde olacağını ve hangi saat aralığında yapmayı planlandığınızı belirtir. Hedef dinleyicinin program dinleme alışkanlıkları dikkate alınarak hangi gün ve saat olması gerektiği önemlidir.

PROGRAMIN PERİYODU (SIKLIĞI) - SÜRESİ
O'radyo için öneride bulunduğunuz programın periyodu hangi sıklıkta yapılacağını belirtirken süresi ise bir bölümünün ne kadar süre olacağını gösterir. Program süreleri dakika olarak ifade edilir: 30 dk. (30 dakika), 60dk. (60 dakika). Program süresinin gereksiz yere uzun tutulması, dinleyiciyi sıkar. Bu dikkate alınmalıdır. Yayın periyodu tek program, hafta bir gün, hafta iki gün, haftalık, Hafta Sonu gibi.

PROGRAMIN BÖLÜM SAYISI: Yapılması planlanan radyo programının kaç bölümden oluşacağını belirtir. O'Radyo için programlar eğitim öğretim dönemi için planlanmakta ve bu planlara uygun olarak kesintisiz yayınlanması öngörülmektedir. Bant kayıtlar için hazırlanan programların kaç bölüm olduğunu belirtir.

PROGRAMIN KONUSU
Programın hangi konuda olduğu ve olacağı kısaca birkaç cümle ile belirtilmelidir. Örneğin (8 Mart Dünya Kadınları Günü ile ilgili olarak Türkiye'nin Öncü Kadınları ele alınarak bu doğrultuda Kadın ve Kadın Hakları konusu konuşulacaktır. Türkiye'nin İlk Kadın Pilotu, Türkiye'nin İlk Kadın Hakemi, Türkiye'nin İlk Kadın Avukatı gibi. Türkiye'de Kadın Hakları ve Sorunlar

PROGRAMIN AMACI VE HEDEF KİTLESİ
O'Radyo da neden böyle bir program yapılmak istendiği açıklanmalıdır. Konuyla birlikte oluşur. Amaç saptanır ve konu bu amaç çerçevesinde geliştirilebilir. Programın hedef kitlesi genel olarak belirtilmelidir. Programın hedef kitlesi yayın gün ve saati açısından dikkate alınmalıdır.

İÇERİK-KONU BAŞLIKLARI
SPİKERİN ADI SOYADI: O'Radyo için programı öneren kişi ya da kişilerin ses kayıtları alınarak program yayın açısından uygunluğu denetlenecek olup sesleri uygun bulunmayanlar için O'Radyo spikerleri arasından seçim yapmaları sağlanacaktır. Programı sunacak kişi ya da kişileri belirtir.

PROGRAMIN AMACI:
İçerik-Konu Dökümü: Program birden fazlaysa, her programda ele alınacak konular açıklanır.
Programın Formatı: Programın iç akışının hangi ana unsurlardan yararlanılarak, hangi sırada ve hangi ortamda (dinleyici, konuklu, stüdyo, dış mekân vs.) gerçekleştirileceği belirtilmelidir.
PROGRAMIN YAPIM BİÇİMİ: Stüdyodan Canlı ve Kayıt-Paket program olmak üzere iki biçimde program yayını yapılacaktır.

Örnek Karma Program Metni

JENERİK (HAFTANIN İÇİNDEN )

SES 1: Merhaba O'Radyo'dan sesimizi duyan herkese... Merhaba bir kez daha bu özel günde bizleri dinleyen kadınlarımıza..
O'Radyo'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel Türkiye'de Mesleklerine Göre İlk Kadınları'nı konuşacağız. Hatta bunlardan birisi de bizimle birlikte olacak. Başarmak üzerine konuşacağız. Kadının Toplumdaki Başarısı üzerine..

SES 1: Şimdi sıra konuğumuzu sizinle tanıştırmaya geldi. Onu belki de çok yakından tanıyorsunuz. Belki bir TV Programından.. Belki de bir yazısından Belki de Okan Üniversitesi'nde verdiği derslerden..
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye'nin ilk kadın Hakemi Lale Orta ile yaşadıklarını ve gelecek kuşaklara da başarmaları için iham olacak yaşam deneyimlerini dile getireceğiz.

…Hoşgeldiniz efendim. ….

( Canlı Yayınlarda konuşulacak konu başlıklarının belirlenmesi yeterlidir. Kayıttan-paket olarak yapılacak programlarda belirli bir konu üzerine gerçekleşecek tüm programlarda program süresince çalınacak parçalar belirlenip şarkı aralarında konuşulacak program metinlerinin de hazırlanması gerekmektedir. )